Bemutatkozás

A gyorsan változó gazdasági és társadalmi viszonyok között külön bizalomra érdemes a stabilitás. A PANNON FELSZAMOLÓ VÁLSÁGKEZELŐ TANÁCSADÓ Kft.(rövidített cégneve: PANNON-FELSZÁMOLÓ Kft.) 1990-től folyamatosan bővülő tevékenységet végez, azaz több mint 27 éve működik és áll üzleti partnerei rendelkezésére, elsősorban az alábbi szakterületeken:

  • fő tevékenysége: válságkezelés, felszámolás, végelszámolás
  • vagyon- és üzleti értékelés, műszaki-, ingatlan-, adó- és könyvszakértői tevékenység
  • csődgondoki teendők ellátása

A fő tevékenységét jelentő felszámolási eljárásokat a társaság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény előírásainak megfelelően, bírósági kijelölés alapján folytatja le.

Ezekkel a tevékenységekkel a PANNON-FELSZÁMOLÓ Kft. irodaépület arra biztosít szakértői kapacitást, amire a piaci változások közepette a tulajdonosoknak és a menedzsmentnek a legnagyobb szüksége van, de nincs igazán ideje. Felkészült, a piaci igényeket és lehetőségeket jól ismerő partner, professzionális kiszolgálást biztosít a vállalkozások üzleti menedzselésében.

Mint a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete felszámolói névjegyzékébe 1995 óta – 55. sorszámmal – felvett felszámoló társaság, felszámolási eljárások lebonyolítása során szerzett több éves tapasztalata segítségével eredményes munkát végez magánszemélyek, gazdasági társaságok és egyéb jogalanyok követeléseinek érvényesítésénél, legyen szó akár felszámolási eljárások során a hitelezői igények hatásos érvényre juttatásáról, akár a jogosult igényének egyéb eljárások keretében történő képviseletéről. A Csődtörvényben szabályozott módon lebonyolított számtalan végelszámolási-, felszámolási- és csődeljárás révén komoly válságkezelési tapasztalatokkal rendelkezik.

Magasan képzett és jelentős gyakorlattal rendelkező szakemberei nagy tapasztalati-, szellemei tőke birtokosai. Legnagyobb erényük, hogy képesek komplex módon látni és megérteni a megrendelők napi törekvéseit, céljait és azokat a gazdasági-, jogi-, pénzügyi feltételeket is, amelyek között az eredmények születnek.

A társaság igazságügyi szakértői végzettséggel rendelkező vezetője és szakemberei a minőségi szintű teljesítmény mellett külön jelentőséggel bírnak azáltal, hogy mind az ingatlan-, műszaki- és mérnöki szakértés, mind pedig a könyvvizsgálat területén gyors és hathatós segítséget képesek nyújtani, ha egy cégben válsághelyzet alakult ki akár az adott cég egyes üzletágai vagy akár a cég egésze vonatkozásában.

A társaság jogászokat is foglalkoztató szakértõi csapata gyorsan és szakszerűen végzi el a gazdasági társaságok és egyéb szervezetek alapításával, átalakításával, valamint a társaságok végelszámolással vagy csődeljárás keretében történő megszűnésével kapcsolatos teljes körű ügyintézést. A társaságok működése során, illetve az üzleti tevékenységük lezárásakor szükséges értékelési-, ellenőrzési-, véleményezési tevékenységek, zárási feladatok ellátására felkészült szakemberekkel, támogatói háttérrel rendelkezik.

A szakértői tevékenység keretében szakértői vélemények készítésén túlmenően, valamennyi gazdasági jogi- és közigazgatási ügyben magas szintű tanácsadás, valamint a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteknél a vagyoni-, jövedelmi-, jogi helyzetről megbízható és valós összkép kialakítására, átvilágítására, javaslatok készítésére, a válsághelyzet megoldására csődmenedzselési-, vagyon felügyeleti feladatok ellátásra is sor kerülhet egyedi megbízás alapján. A tanácsadás köre a már említett szakterületeken komplex adójogi, vám- és egyéb pénzügyi részterületekre egyaránt kiterjed.

Jelen honlap azt a célt szolgálja, hogy a felszámolás alatt álló társaságok ügyvezetői, hitelezői naprakész információhoz juthassanak a Csődtörvényben előírt kötelezettségek teljesítése és a jogosultságok érvényesítése terén azáltal, hogy megkönnyítjük számukra a kapcsolatfelvételt, illetve a kapcsolattartást elérhetőségeink közlésével, illetve a felkínált szolgáltatások ismertetésével. Társaságunk egyaránt szeretne segítséget nyújtani a felszámolási helyzet elkerülésében, illetve ha már felszámolásra került sor, a felszámolási eljárás zökkenőmentes lebonyolításában.

PANNON-FELSZÁMOLÓ Kft. képes komplex módon segíteni a megrendelők jogi, pénzügyi problémáinak megoldását. Ez a legvonzóbb adottsága: azonosulni tud azzal az üggyel, amelyet vállalt, s melynek eredményes megoldásával a megrendelő megbízta.

A PANNON-FELSZÁMOLÓ Kft. bizalmas partner. Munkáját teljes körű üzleti titoktartással végzi. Erre minden munkatársát titoktartási nyilatkozat megtételével kötelezi.

Forduljon hozzánk bizalommal!