Szakértői háttér

A Társaság alkalmazásában álló 3-3 fő szakvizsgázott jogász, könyvvizsgáló, igazságügyi szakértőn és közgazdászon túlmenően a Társaság több mint 15 fős szakértői gárdával rendelkezik, akik a feladatok terjedelméhez és nagyságához igazodóan vesznek részt a feladatok megoldásában.

A társaság szakértői közül többen sok éves államigazgatási (Pénzügyminisztérium, Ipari Minisztérium, APEH), valamit APEH és más ellenőrzési főhatóságok, valamint banki gyakorlattal rendelkeznek.

A társaság törzsszakértői karához tartozó jogászok elismert szakemberek, adószakértők, könyvszakértők. (Dr. Csilléry Alexandra ügyvéd, adószakértő; Kalácska Lenke igazságügyi könyvszakértő; Garami Julia igazságügyi könyvszakértő).

Emellett a munkatársak gyakorlati tapasztalattal (több éves műszaki vezetői, kereskedelmi stb. tapasztalattal), gazdasági kapcsolatokkal és államigazgatási ismeretekkel rendelkeznek. (Kallai Pál ügyvezető, igazságügyi műszaki és ingatlanszakértő).

A társaság három szakértője az igazságügyi szakértői névjegyzékben is szerepel.

Az általános válságmenedzseri tapasztalat és felkészültség mellett válságmenedzseri képzésében résztvett szakértőket is foglalkoztatunk.

A társaság és a vele kapcsolatban álló egyes szakértők megbízásai között az elmúlt tíz évben a legkülönbözőbb nagyságú és tevékenységű társaságok, gazdaságok, sőt több milliárdos forgalmat lebonyolító cégek is szerepelnek, amelyekben vagyonértékelői-, végelszámolói-, csődgondnoki- és válságmenedzseri feladatot látnak el.

A társaság munkáját az alábbi társaságok segítik szakmai tevékenységükkel:

  • Dr. Csilléry Alexandra ügyvédi irodája főbb tevékenységi körébe nemcsak az általánosnak vett ügyvédi feladatok ellátása tartozik, hanem egy sokkal komplexebb szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, amely egyaránt kiterjed az igen magas szakmai színvonalon folytatott adószakértői-, közigazgatási jogi tevékenységre is. Ezen munkakapcsolati rendszert fémjelzi a vezető ügyvéd Dr. Csilléry Alexandra közigazgatásban és magánpraxisában eltöltött 30 év, amelynek során szerzett tapasztalata és szaktudása partnerei rendelkezésére áll.

  • A DUPLEX Könyvvizsgáló Kft. 3 bejegyzett adó és könyvszakértőjével elsősorban az éves pénzügyi beszámolók auditálását végzi. Vállalja ezen kívül a különböző (átalakulási, felszámolási és cégértékelési) vagyonmérlegek elkészítését, továbbá adózási, könyvelési és az üzletvitel pénzügyi összefüggéseit igénylő témakörökben a szükséges tanácsadást. Nagy gyakorlattal rendelkező szakértői csapatunk a különböző pályázatokhoz, hiteligényekhez szükséges forrás optimalizálási számításokkal, illetve a szükséges pénzügyi tervek elkészítésében való közreműködéssel is rendelkezésre áll.

Ezen tudással a hátunk mögött, hogy mind külföldön, mind belföldön megbízható és stabil partnerkapcsolatot biztosítunk minden ügyfelünknek.