Szakterület

A PANNON-FELSZÁMOLÓ Kft. minden nap aktualizálja, a követelményekhez és feltételekhez igazítja szolgáltatásait, tehát időszerű partnere önnek.

Üzleti filozófiája azon az elven alapul, hogy megrendelői magasabb haszonhoz vagy megtakarításhoz jussanak, mint amennyibe szolgáltatásai kerülnek.

A PANNON-FELSZÁMOLÓ Kft. az alábbi tevékenységekkel áll ügyfelei rendelkezésére:

1. Válságkezelés, vagyonfelügyelet:

Széleskörű piaci és szakmai tapasztalatokkal rendelkező végelszámolói, csődgondnoki, válságkezelői tevékenységek ellátását vállalja.

Válságkezelés területén teljeskörű szolgáltatást biztosítunk (cégjogi, hatósági bejelentések, zárvizsgálatok lebonyolítása, tárgyalás hitelezőkkel és más szervezetekkel).

A válságban lévő társaság átvilágítása, problémafeltárás, reorganizációs terv készítése, kiútkeresés, széleskörű tanácsadás.

A cég működőképességének helyreállítása.

EU-s pályázatokkal működőtőke bevonása.

2. Vagyonértékelés:

 • Gazdasági társaságok, alapítványok részére új vállalkozások létrehozásához;
 • Nem pénzbeli betétek értékeléséhez;
 • Üzletrészek, részvények értékeléséhez;
 • Tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök újraértékeléséhez;
 • Külterületi termőföld-értékbecslés, egyéb ingatlanhoz kapcsolódó értékbecslések, vagyonértékelések elvégzéséhez;
 • Hitelkérelemhez, jogi vitákhoz

igazságügyi névjegyzékben szereplő tapasztalt szakértők állnak rendelkezésre.

3. Adó- és vámszakértés, közigazgatási eljárásokkal összefüggő eljárási szaktanácsadás:

 • igazságügyi mûszaki-, ingatlan- és könyvszakértői vélemények készítése adóellenőrzések segítéséhez kapcsolódóan
 • halasztott adófizetési kérelmek összeállítása (egyéb adóhatóságot érintő ügyekben közreműködés, teljeskörű ügyintézés megbízás alapján)
 • költségvetési kapcsolatok önellenőrzésének segítése, tanácsadás
 • közigazgatási eljárással kapcsolatos ügyviteli szolgáltatás, tanácsadás, képviselet (bejegyzés, egyeztetés)
 • adóbevallások elkészítése, részletfizetési és halasztási kérelmek benyújtása az adóhatósághoz
 • adójogszabályok értelmezése és közreadása
 • az adó- és vámeljárással összefüggő elvi állásfoglalások megkérése, menedzselése
 • az adóellenőrzések megállapításainak adójogszabályokkal való egyeztetése, az észrevételezési, fellebbezési feladatok ellátása, a közigazgatási perekben szakértői vélemények elkészítése, ügyvédi perképviselet
 • felszámolási és végelszámolási eljárások könyvvitele (zárómérleg, bevallás, közbenső mérleg elkészítése)
 • külföldi részvétellel működő vállalkozások alapításának előkészítése a hatályos adójogszabályoknak megfelelően
 • igazságügyi, könyv- és adószakértői tevékenység az ország egész területén érvényes jogosultsággal

4. Teljeskörű cégalapítási szolgáltatások ügyviteli bonyolítás, gazdasági- és jogi szakértés:

Gazdasági társaságok és egyéb szervezetek alapításával, átalakításával, valamint a társaságok végelszámolással vagy csődeljárás keretében történő megszűnésével kapcsolatos teljes körű ügyintézést, eljárásokban való közreműködést elvégzi a társaság szakértői apparátusa.

Jogi tanácsadás a cégek alapításával, működésével, megszűnésével kapcsolatos kérdésekben.

Külföldiek magyarországi, és magyarok külföldi befektetéseihez szükséges teljeskörű tanácsadás, ügyintézés.

Tanácsadás különféle vállalkozási formák létrehozásához, társaságok alapításához, társasági formák közötti választáshoz.

Különféle adó- és vámkedvezmények lehetőségeinek bemutatása.

Adótanácsadás a társaságok minél kedvezőbb jövedelmezősége érdekében, illetve már kialakult adójogi problémák kezelése.

Peres ügyekben magas színvonalú szakértői háttérrel támogatott segítségnyújtás.

5. Számviteli-, pénzügyi szolgáltatás és tanácsadás:

Folyamatos gazdasági-, számviteli szakértői és adótanácsadói tevékenység ellátása.

A társaságok működése során, illetve az üzleti tevékenységük lezárásakor szükséges értékelési-, ellenőrzési-, véleményezési tevékenységek, zárási feladatok elvégzése.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteknél a vagyoni-, jövedelmi-, pénzügyi jogi helyzetről megbízható és valós összkép kialakítása, átvilágítás, számviteli javaslatok készítése.

Könyvvizsgálói szakértői tevékenységek a mérlegkészítéstől, a teljeskörű cégauditig.

A Kft. nagy gyakorlattal rendelkező szakértői csapata rendelkezésre áll a különböző pályázatokhoz, hiteligényekhez szükséges forrás optimalizálási számításokkal, illetve a szükséges pénzügyi tervek elkészítésében való közreműködésre is.